NHỰA PLA LÀ GÌ ?
Câu trả lời cho câu hỏi này hoàn toàn phụ thuộc vào nơi nó được hỏi. Theo nghĩa chung, có, nhựa PLA là bền vững. Nó đến từ các nguồn tài nguyên tái tạo hấp thụ CO2 và chuyển hóa nó thành glucose. Điều này sau đó sẽ được xử lý để thu được một sản phẩm gần như không có carbon. Sau khi vật liệu PLA sẵn sàng để người tiêu dùng xử lý, nó có thể được phân hủy sinh học.

Tuy nhiên, điểm cuối cùng này phụ thuộc vào nơi thời gian sử dụng hữu ích của nó kết thúc. Việc thải bỏ nhựa PLA đúng cách đòi hỏi những điều kiện rất cụ thể và việc trộn lẫn nó với các loại nhựa khác có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình tái chế. Nhựa PLA phế thải cần được phân loại riêng và gửi đến cơ sở ủ phân công nghiệp. Điều này có nghĩa là chi phí môi trường cho việc vận chuyển. Sau đó, nhựa sinh học sẽ được nung nóng đến khoảng 60 ° C và tiếp xúc với các vi sinh vật đặc biệt, chúng sẽ tiêu hóa vật liệu và phân hủy nó.

Tuy nhiên, nhiều thành phố không có đủ phương tiện để thực hiện quá trình này. Và ngay cả khi họ đã làm như vậy, nhựa PLA sẽ cần một quy trình phân tách nghiêm ngặt mà không phải lúc nào cũng đảm bảo được. Kết quả là, hầu hết rác thải nhựa PLA sẽ được đưa vào các bãi chôn lấp hoặc trong các đại dương.

Việc thải bỏ nhựa PLA đúng cách

những điều kiện rất cụ thể và việc trộn lẫn nó với các loại nhựa khác

ó thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình tái chế