Chi tiết sản phẩm
 • NẮP GIẤY
 • Giá: Liên hệ
 • Lượt xem: 282

Sản phẩm cùng loại

Ly 6.5 Oz

Ly 6.5 Oz

Ly 6.5 Oz

Thông tin chi tiết ly giấy 6.5 Oz 

 • Sản phẩm: Ly giấy 6.5 Oz 
 • Nguyên liệu: Giấy trắng hoặc kraft
 • Chất liệu: 1PE (dùng cho nóng)
 • Dung tích: ~192 ml
 • Đường kính miệng: 70mm
 • Đường kính đáy: 49mm
 • Chiều cao: 78mm

Giấy chứng nhận ISO Giấy chứng nhận HACCP

Xem chi tiết

Ly 10 Oz

Ly 10 Oz

Ly 10 Oz

Thông tin chi tiết ly giấy 10 Oz 

 • Sản phẩm: Ly giấy 10 Oz 
 • Nguyên liệu: Giấy trắng hoặc kraft
 • Chất liệu: 1PE/2 PE  (dùng cho nóng và lạnh)
 • Dung tích: ~295 ml
 • Đường kính miệng: 90mm
 • Đường kính đáy: 59mm
 • Chiều cao: 92mm

Giấy chứng nhận ISO Giấy chứng nhận HACCP

Xem chi tiết

Ly 12 Oz

Ly 12 Oz

Ly 12 Oz

Thông tin chi tiết ly giấy 12 Oz 

 • Sản phẩm: Ly giấy 12 Oz 
 • Nguyên liệu: Giấy trắng hoặc kraft
 • Chất liệu: 1PE/2 PE  (dùng cho nóng và lạnh)
 • Dung tích: ~354 ml
 • Đường kính miệng: 90mm
 • Đường kính đáy: 60mm
 • Chiều cao: 105mm

Giấy chứng nhận ISO Giấy chứng nhận HACCP

Xem chi tiết

Ly 16 Oz

Ly 16 Oz

Ly 16 Oz

Thông tin chi tiết ly giấy 16 Oz 

 • Sản phẩm: Ly giấy 16 Oz 
 • Nguyên liệu: Giấy trắng hoặc kraft
 • Chất liệu: 1PE/2 PE  (dùng cho nóng và lạnh)
 • Dung tích: ~472 ml
 • Đường kính miệng: 90mm
 • Đường kính đáy: 60mm
 • Chiều cao: 135mm

Giấy chứng nhận ISO Giấy chứng nhận HACCP

Xem chi tiết

Ly 22 Oz

Ly 22 Oz

Ly 22 Oz

Thông tin chi tiết ly giấy 22 Oz 

 • Sản phẩm: Ly giấy 22 Oz 
 • Nguyên liệu: Giấy trắng hoặc kraft
 • Chất liệu: 1PE/2 PE  (dùng cho nóng và lạnh)
 • Dung tích: ~649 ml
 • Đường kính miệng: 90mm
 • Đường kính đáy: 60mm
 • Chiều cao: 165mm

Giấy chứng nhận ISO Giấy chứng nhận HACCP

Xem chi tiết

Paper straws from cane fibers

The company produces sugar cane paper straws

The company production unit of sugarcane fiber paper straws produced in Ho Chi Minh City