Chi tiết sản phẩm
  • HỘP BẮP
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 157
Sản phẩm cùng loại

Paper straws from cane fibers

The company produces sugar cane paper straws

The company production unit of sugarcane fiber paper straws produced in Ho Chi Minh City