Chứng nhận

Sản phẩm ống hút giấy sợi mía của Newstarpaper đạt tiêu chuẩn an toàn của Trung Tâm 3

Sản phẩm ống hút giấy sợi mía của Newstarpaper đạt tiêu chuẩn an toàn của Trung Tâm 3

05.03.2020

Sản phẩm ống hút giấy sợi mía của Newstarpaper đạt tiêu chuẩn an toàn của Trung tâm đo lường tiêu chuẩn 3

Nguyên liệu Đầu vào của ống hút giấy sợi mía đạt chứng chỉ an toàn thực phẩm của SGS

Nguyên liệu Đầu vào của ống hút giấy sợi mía đạt chứng chỉ an toàn thực phẩm của SGS

05.03.2020

Nguyên liệu Đầu vào của ống hút giấy sợi mía đạt chứng chỉ an toàn của SGS

Sản phẩm ống hút giấy sợi mía  đạt tiêu chuẩn xuất đi thị trường quốc tế Mỹ và Nhật Bản - kiểm định

Sản phẩm ống hút giấy sợi mía đạt tiêu chuẩn xuất đi thị trường quốc tế Mỹ và Nhật Bản - kiểm định

05.03.2020

Sản phẩm ống hút giấy sợi mía đạt tiêu chuẩn xuất đi thị trường quốc tế Mỹ và Nhật Bản - kiểm định bởi SGS...

Nhà máy công ty Newstarpaper đạt tiêu chuẩn HACCP - TCVN 5603:2008

Nhà máy công ty Newstarpaper đạt tiêu chuẩn HACCP - TCVN 5603:2008

05.03.2020

Nhà máy Công ty Newstarpaper đạt Tiêu chuẩn HACCP ngày 29/10/2019 - HACCP là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất...

Ống hút giấy sợi mía

Công ty sản xuất ống hút giấy sợi mía

Đơn vị sản xuất Ống hút giấy sợi mía sản xuất tại tp.hcm