ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Trang Web này thuộc bản quyền quản lý của công ty New Star Paper. Xin vui lòng đọc kỹ tất cả những điều khoản sử dụng trước khi bạn sử dụng trang web này. Khi truy cập vào trang web của New Star Paperm bạn đã thể hiện sự đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Nếu không đồng ý với những điều khoản sử dụng, bạn có thể không truy cập và sử dụng trang web của New Star Paper.

1. Bản quyền
Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế đồ hoạ, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của New Star Paper. Bất kỳ nội dung nào thuộc trang web này về nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại đều thuộc quyền sở hữu của New Star Paper. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thông tin, hình ảnh, mã code nào trên website này khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của New Star Paper.

2. Sử dụng trang web
Bạn không được chỉnh sửa, tải lên, sao chép, sắp xếp, thay đổi hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, dịch vụ, sản phẩm thuộc trang web của New Star Paper mà không có sự cho phép bằng văn bản của New Star Paper. Ngoại trừ các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn đã được đề cập trong chính sách bảo mật của New Star Paper, bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc các phương thức liên lạc khác mà bạn chuyển giao, tải lên hoặc yết thị công khai lên trang web này sẽ được xem như không có tính bảo mật và không còn thuộc quyền sở hữu của bạn.
New Star Paper có quyền sao chép, tiết lộ, sắp xếp, sáp nhập và sử dụng cho các mục đích khác nhau các thông tin và toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và các dữ kiện khác chứa đựng bên trong các dữ liệu cho bất kỳ hay toàn bộ mục đích thương mại và phi thương mại, Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập vào các trang web được liên kết với trang web này.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng
New Star Paper có quyền thay đổi hay chỉnh sửa, thêm hoặc bớt điều khoản sử dụng bằng cách cập nhật lên trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo, bạn bị ràng buộc theo tất cả những thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt như vậy nếu có. Do đó, theo định kỳ nên vào trang web để xem lại điều khoản sử dụng.

 

Tin liên quan

Ống hút giấy từ sợi mía (Paper straws from cane fibers)

NewStarPaper chuyên sản xuất ống hút giấy, ly giấy, nắp giấy và hộp thực phẩm từ giấy

Công ty sản xuất và cung cấp ống hút giấy, ly giấy, nắp giấy và hộp thực phẩm từ giấy