CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT, CHIA SẺ THÔNG TIN

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi sử dụng hoặc cung cấp thông tin cho website này.
1. Sử dụng thông tin
Chúng tôi tôn trọng quyền cá nhân của những người sử dụng trang web này. Để truy cập vào trang web này, chúng tôi không yêu cầu phải cung cấp những thông tin cá nhân, tuy nhiên khi bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho mục đích nhất định được nói rõ trong trang web thì bạn phải đảm bảo cung cấp các thông tin trung thực và chính xác.
Tất cả các thông tin cá nhân thu thập được qua trang web này sẽ được áp dụng đúng theo chính sách bảo mật này và điều 38 của Bộ Luật Dân Sự Việt Nam được ban hành ngày 14 tháng 7 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

2. Tiết lộ thông tin
Trang web này có thể chứa đựng các liên kết hoặc tham chiếu đến một số trang web khác mà tại đó chính sách bảo mật này có thể không được áp dụng. Bạn nên chắc rằng mình đã đọc và đồng ý với chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập.
Khi cung cấp thông tin cho trang web này, bạn mặc nhiên đã đồng ý với điều khoản sử dụng thông tin và tiết lộ thông tin quy định trong chính sách bảo mật này. New Star Paper có toàn quyền thay đổi hay cập nhật chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Khi có bất kỳ một sự thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng trên trang web này để bạn biết được nội dung và hình thức thay đổi đó. Mọi sự thay đổi hoặc bổ sung đó sẽ có giá trị ngay khi được đăng trên trang web này. Bạn vui lòng kiểm tra lại theo định kỳ, nhất là trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được xây dựng phù hợp với pháp luật Việt Nam.

 

 

Tin liên quan

Ống hút giấy sợi mía

Công ty sản xuất ống hút giấy sợi mía

Đơn vị sản xuất Ống hút giấy sợi mía sản xuất tại tp.hcm